W jakim czasie można uzyskać informację o cenie?

Posted by luk In: Bez kategorii No comments
  • dla nieruchomości mieszkaniowych z segmentu POPULARNE (mieszkań do 70 m2, domów o powierzchni do 250 m2 i działek budowlanych do 1300 m2), informacja o cenie przekazywana jest w ciągu 2-3 dni roboczych od dnia otrzymania przez ALESKUP kompletu danych opisujących nieruchomość,
  • dla większych nieruchomości mieszkaniowych oraz ekskluzywnych (duże mieszkaniowe lub WIP) w ciągu 3-7 dni roboczych od dnia otrzymania przez ALESKUP kompletu danych opisujących nieruchomość
  • dla nieruchomości KOMERCYJNYCH oraz lokali użytkowych w ciągu 5-10 dni roboczych od dnia otrzymania przez ALESKUP kompletu danych opisujących nieruchomość,
  • dla niejednorodnego pakietu/portfela nieruchomości 10-14 dni roboczych licząc od dnia otrzymania przez ALESKUP kompletu danych opisujących portfel.
0 Likes

luk