Na jaką cenę można liczyć?

Posted by luk In: Bez kategorii No comments
  • dla segmentu POPULARNE można założyć rynkową cenę sprzedaży, pomniejszoną o dyskonto min. 20-30%, czyli można otrzymać około 70-80% ceny nieruchomości,
  • dla segmentu DUŻCH lub WIP można założyć rynkową cenę sprzedaży, pomniejszoną o dyskonto min. 30%, czyli można otrzymać około 70 ceny nieruchomości,
  • dla segmentu nieruchomości KOMERCYJNYCH generujacych przychody z czynszów można założyć rynkową cenę sprzedaży z max. ceną równą 10-letniej stopie zwrotu z inwestycji,
  • dla pozostałych nieruchomości KOMERCYJNYCH można założyć rynkową cenę sprzedaży, pomniejszoną o dyskonto min. 30%, czyli można otrzymać około 70% ceny nieruchomości,
  • dla pakietów/portfeli nieruchomości cena ustalana jest indywidulanie.
0 Likes

luk