Zasady skupu (FAQ)

Posted by luk In: Bez kategorii No comments


Kiedy korzystać z opcji szybkiej sprzedaży nieruchomości za gotówkę?

 • gdy czas działa na naszą niekorzyść i należy sprzedać nieruchomość
  bez zwłoki,
 • gdy występuje potrzeba szybkiego odmrożenia i alokowania środków na
  inne cele,
 • gdy z powodów prawnych, technicznych, finansowych lub życiowych
  nieruchomość postrzegana jest przez właścicieli jako problem,
 • gdy „zrobiliśmy wszystko” i pomimo usilnych starań własnych oraz przy wsparciu biur
  nieruchomości, znajomych, reklamy i pośredników w zakresie poszukiwania nabywcy
  nasza nieruchomość nie wzbudza pożądanego zainteresowania kupujących.


Przebieg programu kupna za gotówkę:

 1. zgłoszenie nieruchomości do ALESKUP,
 2. przekazanie przez właściciela lub pełnomocnika danych nieruchomości,
 3. analiza wartości przez zespół ALESKUP,
 4. przekazanie zainteresowanemu orientacyjnej ceny przy której można podjąć dalsze kroki,
 5. po akceptacji orientacyjnej ceny spotkanie na nieruchomości, oględziny, audyt stanu technicznego i prawnego,
 6. złożenie zainteresowanemu przez ALESKUP ostatecznych warunków sprzedaży,
 7. akceptacja warunków przez strony poprzez zawarcie przedwstępnej notarialnej umowy z wypłatą zadatku,
 8. czas na ew. uregulowanie… zobowiązań, dostarczenie oryginałów aktualnych dokumentów potwierdzających stan prawny nieruchomości,
 9. notarialna umowa sprzedaży wraz z zapłatą pozostałej części ceny
  sprzedaży,
 10. wypłata wynagrodzenia za usługi ALESKUP przez zainteresowanego.


Jaki obszar objęty jest programem ALESKUP?

 • nieruchomości komercyjne – obszar całej Polski,
 • segment nieruchomości DUŻYCH oraz VIP – teren Górnego Śląska oraz
  Krakowa,
 • dla segmentu POPULARNEGO – centra śląskich miast oraz ich okolice, w
  szczególności, obszar Metropolis: Bytom, Chorzów, Gliwice, Katowice, Mikołów, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Tarnowskie Góry, Tychy, Zabrze, Sosnowiec, Będzin, Mysłowice, Czeladź, Jaworzno.


Kto korzysta z usług ALESKUP?

 • osoby prywatne,
 • firmy,
 • spółdzielnie i zarządcy,
 • deweloperzy,
 • komornicy i likwidatorzy majątków,
 • firmy windykacyjne,
 • banki oraz pożyczkodawcy,
 • instytucje.


Jakiego rodzaju nieruchomości objęte są programem ALESKUP?

 • mieszkania i apartamenty,
 • domy i wille,
 • działki i tereny,
 • lokale użytkowe,
 • obiekty i nieruchomości komercyjne.


Jakie rodzaje „trudności” akceptowane są przy odkupie za gotówkę?

 • z obciążoną hipoteką,
 • do remontu,
 • do rozbiórki,
 • udziały w nieruchomości,
 • z lokatorami.


Kto i w oparciu o jakie parametry ocenia nieruchomość?

Ocena wartości nieruchomości dokonywana jest bezpłatnie przez zespół serwisu ALESKUP, w oparciu o wskaźniki rynkowe oraz uzależniona jest od stopnia trudności transakcji, stanu prawnego, lokalizacji, rodzaju i stanu technicznego nieruchomości, funkcji, dostępności mediów/uzbrojenia, kosztów utrzymania.

W jakim czasie można uzyskać informacje o cenie?

 • dla nieruchomości mieszkaniowych z segmentu POPULARNE (mieszkań do 70 m2, domów o powierzchni do 250 m2 i działek budowlanych do 1300 m2), informacja o cenie przekazywana jest w ciągu 2-3 dni roboczych od dnia otrzymania przez ALESKUP kompletu danych opisujących nieruchomość,
 • dla większych nieruchomości mieszkaniowych oraz ekskluzywnych (duże mieszkaniowe lub VIP) w ciągu 3-7 dni roboczych od dnia otrzymania przez ALESKUP kompletu danych opisujących nieruchomość,
 • dla nieruchomości KOMERCYJNYCH oraz lokali użytkowych w ciągu 5-10 dni roboczych od dnia otrzymania przez ALESKUP kompletu danych opisujących nieruchomość,
 • dla niejednorodnego pakietu/portfela nieruchomości 10-14 dni roboczych licząc od dnia otrzymania przez ALESKUP kompletu danych opisujących portfel.


Na jaką cenę można liczyć?

 • dla segmentu POPULARNE można założyć rynkową cenę sprzedaży, pomniejszoną o dyskonto min. 20-30%, czyli można otrzymać około 70-80% ceny nieruchomości,
 • dla segmentu DUŻCH lub VIP można założyć rynkową cenę sprzedaży, pomniejszoną o dyskonto min. 30%, czyli można otrzymać około 70% ceny nieruchomości,
 • dla segmentu nieruchomości KOMERCYJNYCH generujacych przychody z czynszów można założyć rynkową cenę sprzedaży z max. ceną równą 10-letniej stopie zwrotu z inwestycji,
 • dla pozostałych nieruchomości KOMERCYJNYCH można założyć rynkową cenę sprzedaży, pomniejszoną o dyskonto min. 30%, czyli można otrzymać około 70% ceny nieruchomości,
 • dla pakietów/portfeli nieruchomości cena ustalana jest indywidulanie.


Kto kupuje za gotówkę w programie ALESKUP?

 • osoby indywidualne posiadające nadwyżki gotówki,
 • poszukujący alternatywy dla lokat bankowych i obligacji,
 • firmy poszukujące atrakcyjnej i bezpiecznej formy inwestycji,
 • inwestorzy i prywatne fundusze nieruchomościowe.

Jeśli sam inwestujesz, jesteś tropicielem „wielkich stóp” lub
planujesz inwestować w małe lub duże nieruchomości? Wypełnij
formularz zgłoszenia lub zadzwoń [513.121.464]

Kto daje gwarancje, zapewnia poufność i bezpieczeństwo w ALESKUP?

Przebieg i bezpieczeństwo transakcji gwarantowane są przez doświadczony zespół działający w branży nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych oraz kredytów hipotecznych. Konsultanci posiadają wymagane prawem uprawnienia licencyjne oraz ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Program ALESKUP to jedno z  autorskich rozwiązań firmy ALEDOM z siedzibą na Śląsku. Firma ALEDOM działa od 2003 roku, posiada swoje biura w Katowicach i Rudzie Śląskiej. Zarządzający oraz konsultanci programu czuwają nad jego sprawnym przebiegiem, zapewniają dyskrecję i zachowanie poufności.

Czy jest możliwość sprzedaży wielu nieruchomości jednocześnie?

Istnieje możliwość sprzedaży pakietu/portfela nieruchomości.

Terminy odkupu nieruchomości i wypłaty gotówki:

Dla segmentu nieruchomości popularnych wypłata gotówki w formie zadatku następuje w ciągu kilku dni, pozostała część ceny sprzedaży wypłacana jest po skompletowaniu i aktualizacji dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia aktu notarialnego.

Dla pozostałych nieruchomości termin ustalany jest indywidualnie. Czym nieruchomość jest lepiej przygotowana do sprzedaży od strony formalnej tym szybciej następuje finał u notariusza oraz wypłata ustalonej ceny. Cena wypłacana jest gotówką lub w formie przelewu.

Czy po sprzedaży własnej nieruchomości można dalej w niej mieszkać lub prowadzić działalność?

Wystarczy ustalić wielkość miesięcznej stawki czynszu, pozostałe warunki wynajmu oraz potwierdzić ustalenia stosowną umową z nowym właścicielem – w zamian za czynsz można dalej w niej mieszkać i/lub prowadzić w niej działalność.

Jakie dane o nieruchomości podać, by uzyskać informacje o cenie?

dla mieszkań:
dokładny adres – miejscowość i ulica, opis, piętro, rok budowy budynku, powierzchnia mieszkania, piwnica/balkon, forma własności, zakres i termin ostatniego remontu, informacje o zadłużeniu, zdjęcia wew., bieżące miesięczne koszty utrzymania, proponowana cena, kontakt i numer tel., uwagi,

dla domów:
dokładny adres – miejscowość i ulica, opis, rok budowy domu, powierzchnia użytkowa domu, powierzchnia działki, forma własności, informacje o stanie technicznym budynku w tym o ewentualnych remontach, instalacje/media, fotografie z wewnątrz i z zewnątrz, informacje o zadłużeniu, bieżące miesięczne koszty utrzymania, proponowana cena, kontakt i numer tel., uwagi,

dla działek i terenów:
dokładny adres – miejscowość i ulica, opis, powierzchnia i wymiary działki, forma własności, funkcja w MPZP (mieszkaniowa, komercyjna, przemysłowa, rola), dostępność mediów, mapka ewidencyjna, informacje o zadłużeniu, proponowana cena, kontakt i numer tel., uwagi,

dla lokali użytkowych:
dokładny adres – miejscowość i ulica, opis, powierzchnia i wymiary, forma własności, rodzaj lokalu, witryna, informacje o stanie technicznym, instalacje/media, fotografie z wewnątrz i z zewnątrz wraz z sąsiedztwem, informacje o zadłużeniu, bieżące koszty utrzymania, lokal wynajmowany jeśli tak to za jaką mies. stawkę czynszu netto, proponowana cena zbycia, kontakt i numer tel., uwagi,

dla obiektów i kompleksów:
dokładny adres – miejscowość i ulica, opis, powierzchnia i wymiary działek i budynków, forma własności, funkcja obiektów, dostępność mediów, mapka ewidencyjna z zagospodarowaniem, fotografie z wewnątrz i z zewnątrz oraz otoczenie, informacje o zadłużeniu, bieżące koszty utrzymania, obiekt wynajmowany jeśli tak to jakie generuje mies. przepływy netto, proponowana cena, kontakt i numer tel., uwagi,

dla pakietów / portfeli nieruchomości:
wymienić wszystkie rodzaje nieruchomości wchodzące w skład pakietu wg. parametrów opisanych wyżej.

Ile kosztują usługi ALESKUP?

 • ocena wartości i oględziny są bezpłatne,
 • nie trzeba posiadać własnej gotówki w momencie sprzedaży nieruchomości,
 • koszty przygotowania, aktualizacji oryginałów dokumentów,
  regulacja ew. zobowiązań finansowych lub innych problemów życiowych
  zainteresowanego realizowane są z uprzednio otrzymanego zadatku,
 • koszty transakcji – notariusz, urząd skarbowy,
  wpisy i wykreślenia z KW oraz inne opłaty wymagane
  prawem – występują po stronie nabywcy/inwestora,
 • prowizja agencyjna w wysokości 3,66% wartości ceny płatna po
  uzyskaniu przez zainteresowanego zadatku lub całości ustalonej ceny
  sprzedaży.
0 Likes

luk